Premium 0900 brojevi

Pozivni brojevi 090x (0900, 0901, 0902, 0903) su negeografski brojevi nazvani 'poziv sa posebnom cenom' ili 'telefonska veza sa dodatnom cenom' (PRM, Premium rate numbers). Koriste se za pružanje raznih telefonskih usluga i informacija po uvećanoj (dodatnoj) ceni za pozivaoca, pri čemu pružalac servisa dobija oko polovine tako naplaćene cene poziva.

Premium 0900 brojevi

Samo pravna lica mogu sklopiti ugovor o brojevima sa dodatnom cenom.

Prilikom zakupa telefonskog broja sa dodatnom cenom, plaćate naknadu za dodelu pretplatničkog broja. Ta naknada za 090X brojeve iznosi 100€*.

Osim naknade za dodelu pretplatničkog broja, u zavisnosti od zemlje za koju se uzima broj, placa se i mesecna pretplata. Molimo vas da proverite trenutne tarife za zemlju za koju zelite da zakupite broj.

Kao odrediste 090x broja moze se podesiti bilo koji servis ili govorni automat izradjen po vasem zahtevu, a pozivi se u nekim zemljama mogu preusmeravati i na vas mobilni telefon.

Premium 0900 brojevi

id: 358749

Kontaktirajte nas za vise informacija ▶